informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


výzkumné zaměření

       -  řízení sportovního tréninku
- trénink a pobyt ve vyšší nadmořské výšce
- alternativy pobytu a tréninku v přírodní vyšší nadmořské výšce

- využití hyperoxie ve sportu
- současné tendence sportovního tréninku
- vytrvalostních sportovní odvětví (především vytrvalostní víceboje)

- problematika  energetické náročnosti (především vytrvalostních) sportů

řešené granty


2018 - 2019
Možnosti využití hyperoxie ve florbalu (GAUK 62 418)
hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Polívková
2017 a dále:
Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu (PROGRES Q41)
hlavní řešitel: doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
2015 - 2018: Scientia Movens (SVV, Univerzita Karlova)
- hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
2012-2016: Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově - PRVOUK 38)
hlavní řešitel: doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
2014: OPVK osa 2., oblast podpory 2. 3. Vzdělávání akademických pracovníků a vědeckých pracovníků UK FTVS pro popularizaci vědy a výzkumu na pro zájemce o vědu z prostředí VOŠ, SŠ a ZŠ
- hlavní řešitel na UK FTVS: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
2012-2014: Vplyv hyperoxie na športový výkon a zotavenie v športe (VEGA  1/1175/12, Grantová agentura Slovenské republiky)
hlavní řešitel: PaedDr. Martin Pupiš, Ph.D.

2011 - 2013:
Scientia Movens (SVV, Univerzita Karlova)
- hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
2010:
rozvojový projekt  “Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol“ podprogram c) na podporu akademických pracovníků, kteří se ucházejí o jmenování docentem nebo profesorem
- hlavní řešitel: PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
2006-2008: Program profesního rozvoje v oblasti sportovních služeb v interakci s potřebami trhu práce regionu hlavního města Prahy (Evropské sociální fondy, Jednotný programový dokument pro region hl. m. Praha, 7.3.2. Rozvoj dalšího vzdělávání)
- hlavní řešitelé: PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.; prof. ing. Václav Bunc, CSc.; Doc. PhDr. Jan Karger; Mgr. Karel Kovář a kol.
2007:
zkoumání vlivu přípravku Oxyfit na regeneraci mezi krátkodobými anaerobními výkony
(výzkum byl částečně financován z prostředků LindeGas a. s.)
- hlavní řešitel: PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., spoluřešitelé: doc. MUDr. Jan Heller, CSc., ing. Pavel Vodička, Jan Pecha
2007: zjištění vlivu přípravku Oxyfit na udržení koncentrace při řízení motorových vozidel (výzkum byl částečně financován z prostředků LindeGas a. s.)
- hlavní řešitel: PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., spoluřešitelé: doc. MUDr. Jan Heller, CSc., ing. Pavel Vodička, Jan Pecha
2006: Zlepšení podmínek zajištění výuky oboru Tělesná výchova a sport akreditovaného na UK FTVS (MŠMT; Fond na podporu rozvoje struktury VŠ)
- řešitelé: PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.; Doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.; Mgr. Karel Kovář
2006-2007: spoluřešitel projektu Rozvoj bakalářských studijních programu na UK FTVS v Praze (Evropské sociální fondy, Jednotný programový dokument pro region hl. m. Praha, 7.3. rozvoj celoživotního učení,  7.3.1. rozvoj počátečního vzdělávání)
- řešitelé: Doc. PhDr. Jan Karger; Mgr. Karel Kovář; PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.; bc. Plochová, vyučující UK FTVS  
2006: spoluřešitel grantu distanční vzdělávání  předmětu "Informace o sportovních odvětvích" pro studenty oboru MNG na (MŠMT; Fond na podporu rozvoje struktury VŠ)
- hlavní řešitel: PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
2005: Posílení didaktického zajištění oborů akreditovaných na UK FTVS (MŠMT; Fond na podporu rozvoje struktury VŠ)
- řešitelé: prof. ing. Václav Bunc, CSc.; PaedDr. Tomáš Miler; Mgr. Karel Kovář; PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
2005:
Elektronická publikace encyklopedie sportovního tréninku, zlepšení podmínek výuky předmětů zaměřených na problematiku sportovního tréninku
(MŠMT; Fond na podporu rozvoje struktury VŠ)
- řešitelé: PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.; Doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.; prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.; Doc. PhDr. Jan Karger
2005: spoluřešitel grantu distanční vzdělávání  předmětu "Seminář sportovního tréninku" pro studenty oboru TVS na UK FTVS
(MŠMT; Fond na podporu rozvoje struktury VŠ)
- hlavní řešitel: PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
2005: spoluřešitel grantu Další vzdělávání učitelů na UK FTVS (MŠMT; Fond na podporu rozvoje struktury VŠ)
- hlavní řešitel: Doc. PhDr. Jan Karger
2004: spoluřešitel distančního vzdělávání  předmětu "Základy sportovního tréninku" pro studenty oboru TVS na UK FTVS
- řešitelé: PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.; Doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
2001:
Vytvoření počítačového programu určeného k analýze a evidenci tréninkového zatížení v triatlonu (grant UK FTVS)
- řešitel: Mgr. Jiří Suchý

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 7. května 2022 webmaster