informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


přehled publikační činnosti   
zvané konference - semináře

Monografie

1.  BUSTA, J., BÍLÝ, M., SUCHÝ, J.: Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu, Praha: Karolinum, 2021, ISBN: 978-80-246-4795-1

2.  PERNICA, J., HARSA, P., SUCHÝ, J. Změny nálad při tréninku v hypoxii, Praha: Karolinum, 2019, ISBN: 9788024642499.

3.  PECHA, J., DOVALIL, J. SUCHÝ, J. Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů, Praha: Karolinum, 2016, ISBN 978-80-246-3380-0.

4.  SUCHÝ, J. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, Praha: Karolinum, 2012, ISBN: 978-246-2016-9.

5.  SUCHÝ, J. Počítačové zpracování tréninkové dokumentace (vytrvalostní víceboje, lední hokej), Praha: Karolinum, 2010, ISBN: 978-80-246-1851-7.

6.  PERIČ, T., SUCHÝ, J. a kol. Identifikace sportovních talentů, Praha: Karolinum, 2010, ISBN:  978-80-246-1881-4.

7.  SUCHÝ, J. Využití energetické náročnosti při řízení tréninku vytrvalostních vícebojů,  Ústí nad Labem: PF UJEP, 2002, ISBN: 80-7044-447-9.

Kapitoly v monografiích

1.    TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A., SVOBODA, P., ERLEBACHOVÁ, E., SUCHÝ, J. Sport osob s intelektovým postižením, Praha: Karolinum, 2012, ISBN: 978-80-246-2037-4, autorský podíl: 7 %.

2.    DOVALIL, J., CHOUTKA, M., SVOBODA, B., RYCHTECKÝ, A., HAVLÍČKOVÁ, L., PERIČ, T., SUCHÝ, J. Lexikon sportovního tréninku, Praha: Karolinum, 2008, ISBN: 978-80-246-1404-5; autorský podíl: 6 %.

Kapitoly v kolektivních monografiích

1.    SUCHÝ, J., KORVAS, P. Vliv desetidenního pobytu ve vyšší nadmořské výšce na vybrané biochemické a fyziologické ukazatele. In: BERNACÍKOVÁ, M. a kol.: Výzkum ve fyziologii zátěže I. 1. vydání. Brno: Muni press, 2013, ISBN 978-80-210-6266-5, autorský podíl na kapitole: 66 %. www.fsps.muni.cz/~tvodicka/data/reader/book-16/Cover.html

2.   KORVAS, P., SUCHÝ, J. Velikost tlaku na chodidle při odrazu u běhu na lyžích. In. Biomechanické analýzy pohybového výkonu I., Brno: Masarykova Univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-6070-8, s. 97-111, autorský podíl na kapitole: 33 %. http://www.fsps.muni.cz/~tvodicka/data/reader/book-11/09.html

3.   SUCHÝ, J., HELLER, J., VODIČKA, P., PECHA, J. Možnosti ovlivnění reakční doby a jejich vliv na kvalitu pracovní zátěže u profesionálních řidičů. In Acta Universitatis Purkynianae, Studia Valetudinaria: Kvalita života II., Ústí nad Labem: PF UJEP, 2008, ISBN: 978-80-7414-045-7, s. 194-202; autorský podíl na kapitole: 80 %.

4.    SUCHÝ, J., PYŠNÁ, D., TOČÍKOVÁ, M. Postoje triatlonových trenérů mládeže k problematice předčasné specializace, In Exercitatio corpolis-motus-salus, Banská Bystrica: Univerzita Matěje Bela, Fakulta humanitných vied, 2008, ISBN: 978-80-8083-541-5, s. 158-164; autorský podíl na kapitole: 75 %.

Periodika s impakt faktorem

1. Burtscher, M., Niedermeier, M., Burtscher, J., Pesta. D., Suchy J., Strasser, B.  Preparation for Endurance Competitions at Altitude: Physiological, Psychological, Dietary and Coaching Aspects. A Narrative Review Front. Physiol. 9:1504. 2018, doi: 10.3389/fphys.2018.01504

2. Suchý, J., OPOČENSKÝ, J. Usefulness of training camps at high altitude for well-trained adolescents, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 1, 2015, p. 13-20.

3.  Brunerová, L., POTOČKOVÁ, J., HORÁČEK, J., SUCHÝ, J., ANDĚL, M. Central Dopaminergics Activity Influences Metabolic Metabolic Parametrs in Healthy Men, Neuroendocrinology, 2013(97), ISSN: 0013-7227, p. 132-138 (impakt faktor: 4,752).

4. SUCHÝ, J., HELLER, J., BUNC, V. The effect of inhaling concentrated oxygen on performance during repeated anaerobic exercises, Biology of Sport 27(3), 2010, ISSN: 0860-021X, p. 169-175, (impakt faktor: 1,436);

Periodika zařazená v databázi Scopus

1.  SUCHÝ, J. WAIC, M., The use of altitude training in sport – from antiquity to present day, Sport Science 10 Suppl. 1, 2017, p. 23-33, autorský podíl: 55 %.

2.  SEIDL, J., PUPIŠ, M., SUCHÝ, J. Specific vs. non specific performance tests in triathlon – swimming, Journal of Physical Education and Sport 2, 2015,  291-194.

3. Suchý, J., Pupiš, M., Brunerová, L. Effect of short-term hyperoxia on model exercise in basketball, Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scieze Medicine 2014, 7-8, 173(7-8), p. 409-416 autorský podíl: 70 %. 

4. KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P.O. MRŮZKOVÁ M., DUFKOVÁ, A., SUCHÝ, J. Lidská lokomoce přes pletenec ramenní, Rehabilitácia 44(1), 2007, ISSN: 0375-0922, s. 3-13

Recenzované časopisy cizojazyčné

1.     KORBELÁŘ, T., SUCHÝ, J. Set of games and activities on roller skis for young skiers aged 12-14. Journal of Outdoor Activities, 2018, 12 (2), 16-28.

2.     SAWICKI, Z., SOLTYSIK, M., SUCHÝ, J., CIEPLIK, J. Physical aktivity of German tourists sports and tourism centre in Berchtesgaden – a case study, Česká kinantropologie 22(3-4), 2018, ISSN: 1211-9261, s. 53-62.

3.     BUSTA, J., KINKOROVÁ, I., TUFANO, J., BÍLÝ, M., SUCHÝ, J. Anthropometric and somatotype differences between C1 paddlers who were and were not selected for the Czech national team, AUC Kinanthropologica 54, 1, 2018, p. 53-61.

4.     BUSTA, J., TUFANO, J., SUCHÝ, J., BÍLÝ, M. Anthropometric, physiological and performance profiles of Elite and Sub-Elite Canoe Slalom Athletes, Journal of outdoor activities 12, 1, 2018, p. 9-17.

5.   POLÍVKOVÁ, J., ČÍŽEK, J., SUCHÝ, J. Summary of Present Researches of Hyperoxia in Sports Training and Outdoor Activities, Journal of Outdoor activities 2, 2017, ISSN: 1802-3908, p. 13-21.

6.   SAWICKI, Z., SUCHÝ, J. Selected aspects of recreational sports activities of German nad Polish school youth, Česká kinantropologie 21(1-2), 2017, ISSN: 1211-9261, s. 50-59.

7.   BUSTA, J. SUCHÝ, J. Comparison of anthropometric parameters and strength qualifications of junior and senior representatives of the Czech Republic in whitewater slalom (category C1), Slovak Journal of Sport Sciences 2, 2016, p. 43-52.

8.   SÝKORA, K., MAŠEK, M., MICHALIČKA, V., SUCHÝ, J. Patophysiology of snow avalanche death, Journal of Outdoor activities 1, 2014, ISSN: 1802-3908, p. 28-34.

9.   SUCHÝ, J., PERNICA, J. KORVAS. P. Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training, Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica 1, 2014, ISSN: 1212-1428, p. 5-14.

10.  MAŠEK, M., BARTŮŇKOVÁ, S., ŠTEFL, M., SUCHÝ, J. Scuba diving: reactivity of breathing gases, Journal of Outdoor activities 2013, p. 40 - 47.

11.  JINDRA, M., VOMÁČKO, L., SUCHÝ, J. Analysis of Competitive Ski Mountaineering and the Use of a Hypoxic Environment, Journal of Outdoor activities 1, 2011, ISSN: 1802-3908, p. 57-69.

12.  MAŠEK, M., SÝKORA, K., SUCHÝ, J. Transfers in winter condition in selected armies and in the army of Czech republic, Journal of Outdoor activities 2, 2011, ISSN: 1802-3908, s. 89-99.

13.  SUCHÝ, J., TILINGER, P., PECHA, J. The influence of a ten-day stay at high altitude on athletes’ training effectivity and selected biochemical indicators, Journal of Outdoor activities 1, 2010, ISSN: 1802-3908, p. 39-46.

14.  SUCHÝ, J., UNGERMAN, T. Concept and pilot verification of the Field tests for Thai box, Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae 1, 2010, ISSN: 0520-7371, p. 65-73.

15.  SUCHÝ, J., DOVALIL, J. The recording and analysis of sports training using a specialised software application, with multi-endurance sports as an example, Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica 1, 2010, ISSN: 0323-0511, p. 27-35.

16.  SUCHÝ, J., VALENTA, P., TILINGER, J., PYŠNÁ, J. System der staatlichen Sportförderung in der Tschechischen Republik am Beispiel Triathlon, Leistungssport 1, 2010, ISSN: 0341-7387, p. 48-53.

17.  SUCHÝ, J., KRAČMAR, B. An analysis of the kinesiology of the skate skiing and roller skiing, Ugdymas 68(3), 2008, ISSN: 1392-5644, p. 81-87.

18.  TILINGER, P., KOVÁŘ, K., SUCHÝ, J. Prognose männlicher leichtathletischer Leistungen für Olympischen Spiele 2008 in Peking, Leistungssport 4, 2005, ISSN: 0341-7378, p. 39-44.

Recenzované časopisy české a slovenské – hlavní autor

1. SUCHÝ, J., ČECHOVÁ, A., HYNČICOVÁ, P., ŠRETR, R. Vývoje silové přípravy českého juniorského národního týmu v posledních deseti letech, Studia Kinanthropologica 2, 2020, ISSN: 1213-2101, s. 179-188.

2. SUCHÝ, J., ČECHOVÁ, A., HYNČICOVá, P., ŠRETR, R. Vývoje silové přípravy českého juniorského národního týmu v posledních deseti letech, Studia

Kinanthropologica 2, 2020, ISSN: 1213-2101, s. 179-188.

3. SUCHÝ, J., ČECHOVÁ, A., SCHŰTZOVÁ, S. Vliv hyperoxie na vnitřní odezvu organismu v team sprintu modifikovaném pro lyžařský trenažer SkiErg, Česká kinantropologie 24(1-2), 2020, ISSN: 1211-9261, s 80-90.

4.  SUCHÝ, J. PERIČ, T. Nový stát („ANA“) se účastní MS v atletice aneb rozhodnutí WADA a motivace sportovců, Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 27(4), 2018, p. 163-171.

5. SUCHÝ, J., Doping ve stínu tréninku ve vyšší nadmořské výšce, Studia Kinanthropologica 3, 2016, ISSN: 1213-2101, s. 451-463.

6.    SUCHÝ, J. BUSTA, J., BRUNER, T. Bezpečnost na Olympijských hrách v Mnichově (1972) a Montrealu (1976) z pohledu českých účastníků, Česká kinantropologie 20(2), 2016, ISSN: 1211-9261, s. 168-179.

7.    SUCHÝ, J., KREJČOVÁ, E., KRÁSOVÁ, P., SEIDL, J., CHRZANOWSkÁ, B. Využití plaveckého trenažéru pro sledování vybraných kondičních parametrů vodních pólistů v průběhu RTC 2012/2013, Studia Kinanthropologica 3, 2014, ISSN: 1213-2101, s. 251-258, autorský podíl: 80%.

8.    SUCHÝ, J., PERNICA, J., OPOČENSKÝ, J. Změny sportovní výkonnosti ve vyšší nadmořské výšce u běžců na lyžích, Studia Sportiva 1, 2014, ISSN: 1802-7679, s. 101-108; autorský podíl: 90 %.

9.    Suchý, J., RADOŇ, J. DVOŘÁK, L. Zařazení vyšší nadmořské výšky do přípravy rychlostních kanoistů (C2) na Olympijské hry v Londýně 2012, Česká kinantropologie 17(1), 2013, ISSN: 1211-9261, s. 75-84; autorský podíl: 80 %.

10.    Suchý, J., Pupiš, M., NOVOTNÝ, J. Vliv kontinuální inhalace vzduchu se zvýšenou koncentrací kyslíku na průběh zatížení při specifických testech v ledním hokeji, Studia Kinanthropologica 13(3), 2012, ISSN: 1213-2101, s. 302-309; autorský podíl: 75 %.

11.    Pupiš, M., Babaríková, Z., Brunerová, L., Suchý, J. Vliv hyperoxie na úspěšnost střelby a průběh regenerace v basketbalu, Česká kinantropologie 15(1), 2011, ISSN: 1211-9261, s. 17-25; autorský podíl: 70 %.

12.    SUCHÝ, J., PUPIŠ, M., BABARÍKOVÁ, Z. Využitie inhalácie koncentrovaného kyslíka pri krátkodobom zaťažení basketbalistiek, Exercitatio corpolis-motus-salus 2, 2010, ISSN: 1327-7310 s. 81-88; autorský podíl: 70 %.

13.    SUCHÝ, J., PECHA, J. Shrnutí teoretických i praktických zkušeností s používáním přístroje Power Plate. Phys. Educ. Sport 20(2), 2010, ISSN: 1335-2245, s. 34-38; autorský podíl: 95 %.

14.  SUCHÝ, J., NOVOTNÝ, J., KORVAS, P. Možnosti ovlivnění sportovní výkonnosti prostřednictvím inhalace koncentrovaného kyslíku ve vyšší nadmořské výšce a nížině. Exercitatio corpolis-motus-salus 1, 2010, ISSN: 1327-7310, s. 107-117; autorský podíl: 90 %.

15.  SUCHÝ, J., NOVOTNÝ, J., TILINGER, P. Porovnání vlivu hyperoxie na krátkodobý anaerobní výkon v nížině a vyšší nadmořské výšce, Studia Sportiva 1, 2010, ISSN: 1303-2968, s. 17-23; autorský podíl: 85 %.

16.  SUCHÝ, J. Příklady zařazení vyšší nadmořské výšky do příprav na OH ve Vancouveru a Londýně, Česká kinantropologie 13(3), 2009, ISSN: 1211-9261, s. 114-122.

17.  SUCHÝ, J., PECHA. J. Prospektivní analýza umístění hráčů a hráček Sportovních center mládeže Českého tenisového svazu na žebříčcích ITF, ATP a WTA. Studia Kinanthropologica 2, 2009, ISSN: 1213-2101, s. 73-80; autorský podíl: 45 %.

18. SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Problematika tréninku ve vyšší nadmořské výšce z pohledu trenérů. Phys. Educ. Sport 18(3-4), 2009, ISSN: 1335-2245, s. 4-8; autorský podíl: 95 %.

19. SUCHÝ, J., DOVALIL, J., PERIČ, T. Problém časové aklimatizace ve sportu, Studia Sportiva 2, 2009, ISSN: 1303-2968, s. 67-72; autorský podíl: 90 %.

20. SUCHÝ, J., DOVALIL, J., PERIČ, T. Současné trendy tréninku ve vyšší nadmořské výšce, Česká kinantropologie 13(2), 2009, ISSN: 1211-9261, s. 38-53; autorský podíl: 80 %.

21. SUCHÝ, J. Některé aspekty státní podpory sportu na příkladu triatlonu, Studia Kinanthropologica 9(1), 2008, ISSN: 1213-2101, s. 177-183.

22. SUCHÝ, J., HELLER, J., VODIČKA, P., PECHA, J. Vliv inhalace 99,5% kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon maximální intenzity, Česká kinantropologie 12(2), 2008, ISSN: 1211-9261, s. 15-25; autorský podíl: 75 %.

23. SUCHÝ, J. Evidence a vyhodnocení tréninku za využití výpočetní techniky, NŠC revue 2, 2006, ISSN: 1335-2245, s. 19-22.

24. KOVÁŘ, K., TILINGER, P., SUCHÝ, J. Prognóza mužských atletických výkonů na OH 2008 v Pekingu, Phys. Educ. Sport 15(2), 2005, ISSN: 1335-2245, s. 20-24; autorský podíl: 30 %.

25. SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Adaptace a problematika tréninku v hypoxickém prostředí, NŠC revue 1, 2005, ISSN: 1335-2245, s. 19-22; autorský podíl: 70 %.

26. SUCHÝ, J., TILINGER, P. Porovnání výkonnosti žen a mužů ve vybraných disciplínách atletiky a plavání, Phys. Educ. Sport 14(1), 2004, ISSN: 1335-2245, s. 43-47; autorský podíl: 60 %.

Recenzované časopisy české a slovenské – druhý a další spoluautor

      OPOČENSKÝ, J, GNAD, T., ČECHOVÁ, A, SUCHÝ, J. Sportovní příprava běžců na lyžích v České republice a Norsku z pohledu trenérů, Česká kinantropologie 25(1-2), 2021, ISSN: 1211-9261, s. 64-75

1.    BUSTA, J., BÍLÝ, M., SUCHÝ, J. KOVÁŘOVÁ, L. Porovnání výsledků funkčního zátěžového testu do vita maxima při jízdě na slalomovém kajaku a klikové ergometrii u elitních českých kajakářů, Česká kinantropologie 21(1-2), 2017, ISSN: 1211-9261, s. 88-95, autorský podíl: 10 %.

2.    CHRZANOWSKÁ, B., KAŠPAR, J., SUCHÝ, J. Plavecká výkonnost uchazečů o studium na PF UK v letech 190 - 2010, 2016 Studia Kinanthropologica 3, 2016, ISSN: 1213-2101, s. 279-288.

3.    TILINGER, P., SUCHÝ, J. Hodnocení vzdělávání poskytovaného UK FTVS studenty závěrečného ročníku, Česká kinantropologie 19(4), 2015, ISSN: 1211-9261, s. 105-114.

4.    PERNICA, J., OPOČENSKÝ, SUCHÝ, J. Změny nálad při pobytu a tréninku v hypoxickém prostředí, Psychologie pro praxi, 2015 3-4, s. 49-60, autorský podíl: 30%.

5.    BAHENSKÝ, P., SUCHÝ, J. Vliv sedmidenního tréninkového kempu ve vyšší nadmořské výšce na vybrané funkční a biochemické parametry mladých běžců. Studia Sportiva, 2015, 1, 63-72, autorský podíl: 40 %.

6.    SEIDL, J., SUCHÝ, J. Musí testy triatlonové výkonnosti odrážet triatlonová specifika? Studia Kinanthropologica  3, 2014, ISSN: 1213-2101, s. 245-250, autorský podíl: 40%

7.    SEIDL, J., SUCHÝ, J. Talenti a pozdní příchozí. Úloha a možnosti sportovních center mládeže při výběru a výchově vrcholových triatlonistů v České republice, Exercitatio Corpolis – Motus – Salus 1, 2014, ISSN: 1337-7310, s. 68-81, autorský podíl: 40%.

8.    BOUDÍKOVÁ, A., SUCHÝ, J. Vývoj úspěšnosti střelby elitních biatlonistů, Studia Sportiva 1, 2014, ISSN: 1303-2968, s. 127-132; autorský podíl: 50 %.

9.    POŽÁREK, P., SUCHÝ, J. Vliv Funkčního australského tréninku na aerobní parametry hráčů ledního hokeje HC Mountfield, Studia Sportiva 2, 2013, ISSN: 1303-2968, s. 31-37, autorský podíl: 25 %.

10.  SEIDL, J., SUCHÝ, J. Praktické zkušenosti s přípravou ve vyšší nadmořské výšce triatlonistky před OH v Pekingu (2008) a Londýně (2012), Studia Kinanthropologica  2, 2013, ISSN: 1213-2101, s. 109-119, autorský podíl: 40 %.

11.  BOUDÍKOVÁ, A., SUCHÝ, J. Analýza výsledků nejlepších běžců na lyžích v závislosti na jejich věku, Studia Kinanthropologica 13(3), 2012, ISSN: 1213-2101, s. 166-171; autorský podíl: 25 %.

12.  KORVAS, P., SUCHÝ, J. Síla odrazu běžců na lyžích u vybraných technik běhu, Studia Sportiva 1, 2012, ISSN: 1303-2968, s. 93-98; autorský podíl: 15 %.

13.  BOUDÍKOVÁ, A., SUCHÝ, J. Význam vyšší nadmořské výšky v biatlonu – přehledová studie, Česká kinantropologie 15(1), 2012, s. 11-17; autorský podíl: 25 %.

14.  CHRÁSTKOVÁ, M., SUCHÝ, J. Názory trenérů lyžařů běžců na přípravu ve vyšší nadmořské výšce, Studia Sportiva 1, 2011, ISSN: 1303-2968, s. 145-153; autorský podíl: 45 %.

15.  KRAČMAR, B., SUCHÝ, J., VYSTRČILOVÁ M., PSOTOVÁ, D.,   GNAD, T., SRBKOVÁ, K. Kineziologický obsah bruslení  na lyžích, Česká kinantropologie 10(1), 2006, ISSN: 1211-9261, s. 45-54; autorský podíl: 25 %.

Recenzované sborníky cizojazyčné – hlavní autor

1.    SUCHÝ, J., HELLER, J., PECHA, J. Possibilities for Accelerating Regeneration Between Repeated Work Trough Changes in Composition of the Inhaled Air, In 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sport Science& International Sport Science conference, Kelantan: Sports Science Unit, 2009, ISBN:  978-967-5651-03-8 p. 187-193; autorský podíl: 85 %.

2.    Suchý, J., Valenta, P. Evolution of funding sport in the Czech republic over the last period. In Telesná výchova a šport na univerzitách IV, Nitra: KTVŠ FZKI SPU v Nitre, 2009, ISBN: 978-80-552-0320-1, p. 143-147; autorský podíl: 95 %.

Recenzované sborníky české a slovenské – hlavní autor

1.  OPOČENSKÝ, J. SUCHÝ, J. Komparace sportovní přípravy a vývoje výkonnosti běžců na lyžích v České republice a Norsku. In: FLEMR, L., NĚMEC, J., NOVOTNÝ, O. Pohybové aktivity ve vědě a praxi: Konferenční sborník. Praha: Karolinum, 2014, ISBN: 978-80-246-2621-5, s. 435-441, autorský podíl: 40 %.

2.  PERNICA, J. SUCHÝ, J. Využití profilu stavů nálady (POMS) ke sledování únavy během pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce. In: FLEMR, L., NĚMEC, J., NOVOTNÝ, O. Pohybové aktivity ve vědě a praxi: Konferenční sborník. Praha: Karolinum, 2014, ISBN: 978-80-246-2621-5, s. 443-448, autorský podíl: 40 %.

3.  BOUDÍKOVÁ, A., DOVALIL, J., SUCHÝ, J. Vliv vyšší nadmořské výšky na rychlost střelby a úroveň trénovanosti biatlonistů. In: FLEMR, L., NĚMEC, J., NOVOTNÝ, Pohybové aktivity ve vědě a praxi: Konferenční sborník. Praha: Karolinum, 2014, ISBN: 978-80-246-2621-5, s. 427-434, autorský podíl: 20 %.

4.  SUCHÝ, J. Příklady zařazení vyšší nadmořské výšky do příprav na OH Vancouver a Londýn, In Kinesis-Salus-Educatio, Ústí nad Labem: PF UJEP, 2010, s. 12-18.

5.  SUCHÝ, J., DOVALIL, J., TILINGER, P. Časová aklimatizace ve sportu, In Pohyb, výchova, zdraví, Ústí nad Labem: PF UJEP, 2009, ISBN: 978-80-7414-213-0 s. 178-188; autorský podíl: 85 %.

6.  Suchý, J., Jodasová, J., Líbalová, K. Kompenzační cvičení vhodná pro zařazení do tréninkového procesu skoku dalekého, In Telesná výchova a šport na univerzitách IV, Nitra: KTVŠ FZKI SPU v  Nitre, 2009, ISBN: 978-80-552-0320-1, s. 148-157; autorský podíl: 60 %.

7.  SUCHÝ, J. Názory triatlonových trenérů na tréninkové metody a předčasnou specializaci, In Pohyb výchova  zdraví - sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, Ústí nad Labem: PF UJEP, 2008, ISBN: 978-80-7044-978-3, s. 197-200.

8.  SUCHÝ, J., VALENTA, P. Systém státní podpory sportu v České republice na příkladu triatlonu, In Sborník ze IV. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů, UK FTVS, Praha, 2008, ISBN: 978-80-86317-66-3, s. 63-71; autorský podíl: 90 %.

9.  SUCHÝ, J., MŰLLEROVÁ, L. Možnosti hodnocení svalových dysbalancí u talentovaných sportovců, In Sborník ze IV. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů, Praha: UK FTVS, 2008, ISBN: 978-80-86317-66-3, s. 48-52; autorský podíl: 95 %.

10.  SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Digitální podoba lexikonu sportovního tréninku, In Současný sportovní trénink, sborník příspěvků z konference, Olympia, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7376-079-3, s. 304-306; autorský podíl: 50 %.

11.   SUCHÝ, J., HELLER, J., VODIČKA, J., PECHA, J. Vliv inhalace 99,5% kyslíku na opakované krátkodobé anaerobní zatížení, In Současný sportovní trénink, sborník příspěvků z konference, Praha: Olympia, 2008, ISBN: 978-80-7376-079-3, s. 341-344; autorský podíl: 70 %.

12.   SUCHÝ, J. a kol. Vliv inhalace Oxyfitu na výkon sportovců při opakovaném krátkodobém anaerobním zatížení, In Disportare 2007, České Budějovice: KTVS PF JU, 2007, ISBN: 978-80-7040-998-5, s. 79-84.

13.   SUCHÝ, J. Výběr talentovaných sportovců do Sportovních centrech mládeže na příkladu triatlonu, In Sborník ze III. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů, Praha: UK FTVS, 2007, ISBN: 978-80-86317-49-6, s. 68-79.

14.   SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Elektronická podoba klíčových pojmů sportovního tréninku, In Současné společenskovědní trendy v kinantropologii, Praha: UK FTVS, 2007, ISBN: 80-86317-46-3, s. 94-98; autorský podíl: 60 %.

15.   SUCHÝ, J. Evidence a vyhodnocení tréninku za využití výpočetní techniky, In Zborník prednášok zo vzdelávacíh aktivit NŠC, Bratislava: Národné športové centrum, 2007, s. 132-148.

16.   SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Některé aspekty adaptace na trénink v hypoxickém prostředí, In Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivit NŠC, Bratislava: Národné športové centrum, 2007, ISBN: 978-80-89130-43-6, s. 48-57; autorský podíl: 55 %.

17.   SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Specializovaný software pro evidenci a analýzu tréninku ledního hokeje,  In Hry 2006 (výzkum a aplikace), Plzeň: KTV Západočeské univerzity v Plzni, 2006, ISBN: 80-7043-443-0, s. 172-176; autorský podíl: 75 %.

18.   SUCHÝ, J., DOVALIL, J. Lexikon základních pojmů sportovního tréninku - elektronická verze, In Pedagogický software 2006, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, ISBN: 80-85645-56-4, s. 118-121; autorský podíl: 55 %.

19.    SUCHÝ, J., DOVALIL, J., VOHLÍDAL, J. Elektronická publikace lexikonu základních pojmů sportovního tréninku, In Pohybové aktivity a zdraví člověka, Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, Ústí nad Labem: PF UJEP, 2005, ISBN: 80-7044-691-9, s. 123-126; autorský podíl: 50 %.

20.    SUCHÝ, J., VALENTA, P. Některé otázky výběru talentů do Sportovních center mládeže, In Sborník z II. ročníku vědeckého semináře Identifikace pohybových talentů, Praha: UK FTVS, 2005, ISBN: 80-86317-35-8, s. 40-43; autorský podíl: 75 %.

21.    SUCHÝ, J. Členství ve sportovních centrech mládeže: nábor nebo výběr?, In  Sborník z mezinárodní konference Identifikace pohybových talentů, Praha: UK FTVS, 2004, ISBN: 80-86317-30-7, s. 47-50.

22.    SUCHÝ, J., SLABA, R., VĚTVIČKA, J., KUBÁTOVÁ, J. Lékařské zabezpečení (preventivní) sportovců zařazených ve Sportovních centrech mládeže ČSTT, Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitních vied, In Sborník z konference Telesná výchova a šport v treťom tisícročí, 2003, Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitních vied, ISBN: 80-8068-198-8, s. 241-245; autorský podíl: 45 %.

23.    SUCHÝ, J., TRNKA, J. Vliv sportovní specializace na studijní výsledky na příkladu studentů sportovního gymnázia, In Pohyb a výchova, Ústí nad Labem: PF UJEP, 2004, s. 58-64; autorský podíl: 90 %.

24.    SUCHÝ, J. Evidence a analýza tréninku vytrvalostních vícebojů za využití výpočetní techniky, In Sborník z vědecké konference sportovní sekce UK FTVS pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka, Praha: UK FTVS, 2003, ISBN: 80-86317-28-5, s. 95-99.

25.    SUCHÝ, J. Možnosti řízení tréninkového procesu v triatlonu za využití energetické náročnosti, In Pohyb a výchova, Ústí nad Labem: PF UJEP, 2002, ISBN: 80-7044-450-9, s. 95-97.

26.    SUCHÝ, J. Stručná charakteristika Sportovních center mládeže Českého svazu triatlonu, In Sborník z národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí, Praha: UK FTVS, 2001, ISBN: 80-86317-12-9, s. 331-333.

Recenzované sborníky české a slovenské – druhý a další spoluautor

1.    BUCHTEL, M., SUCHÝ, J. Představivost jako součást předstartovní přípravy vodního slalomáře a její vliv na výkon závodníka. In. In. SUCHÝ J. a kol. Scientia Movens, Praha: UK FTVS, 2015, ISBN 978-80-87647-20-2, s. 222-230.

2.    PERNICA, J. SUCHÝ, J. Porovnání přípravy v hypoxickém prostředí v chladu a teple na příkladu elitní běžkyně na 1500m. In. SUCHÝ J. a kol. Scientia Movens, Praha: UK FTVS, 2014, ISBN 978-80-87647-14-1, s. 79-85.

3.    Brunerová L, Šmejkalová V, Suchý J.: Výživa ve sportu. Prezentováno jako přednáška na XXIX. Mezinárodní kongres SKVIMP, 7.-93.2013 v Hradci Králové. Publikováno ve Sborník prezentací VVIX. Mezinárodní kongres SKVIMP, 2013, Euroverlag: str. 51-53, ISBN 978-80-7177-975-9

4.    KORVAS, P., SUCHÝ, J. Terénní výzkum odrazu při vběhu na lyžích, In Telesná výchova, šport, výskum na universitách, Bratislava: STU Bratislava, 2011, ISBN: 978-80-227-3619-0, s. 71-74, autorský podíl: 15 %.

5.    PECHA J., SUCHÝ, J. Speciální cvičení zaměřená na koordinaci v tenise, In Pohyb výchova  zdraví - sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, Ústí nad Labem: PF UJEP, 2008, ISBN: 978-80-7044-978-3, s. 72-76; autorský podíl: 30 %.

6.    PECHA, J., SUCHÝ, J. Analýza umístění tenistů a tenistek na světovém žebříčku ve vztahu k jejich zařazení do Sportovních center mládeže v ČR, In Sborník ze IV. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů, Praha: UK FTVS, 2008, ISBN: 978-80-86317-66-3, s. 53-56; autorský podíl: 20 %.

7.    KRAČMAR, B., SUCHÝ, J., NOVOTNÝ, P.O. Srovnání zapojení svalových skupin při jízdě na kolečkových a běžeckých lyžích, In Současný sportovní trénink, sborník příspěvků z konference, Praha: Olympia, 2008, ISBN: 978-80-7376-079-3, s. 228-333; autorský podíl: 33 %.

8.    SLABA, R., SUCHÝ, J. Sportovní centra mládež – fyziologický profil sportovců, In Sborník z konference Telesná výchova a šport v treťom tisícročí, Prešov, 2003, ISBN: 80-8068-198-8, s. 207-211; autorský podíl: 30 %.

9.    DOVALIL, J., SUCHÝ, J. Evidence tréninkového zatížení v ledním hokeji s použitím výpočetní techniky, In Sborník z vědecké konference sportovní sekce UK FTVS pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka, Praha: UK FTVS, 2003, ISBN: 80-86317-28-5, s. 103-109; autorský podíl: 45 %.

10.  PYŠNÝ, L., SUCHÝ, J., KUBÁTOVÁ, J. Role alkoholu v pitném režimu sportovce, jeho působení na organizmus, In Sborník mezinárodního vědeckého semináře Zdravie, výživa a pitný režim v športe, Bratislava: STU, 2002, s. 140-146; autorský podíl: 33 %.

Popularizující publikace – studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících

1.    SUCHÝ, J.,  KORVAS, P. The influence of a ten-day stay in high altitude areas on selected biochemical and physiological parameters. In 4th international congress: Mountain, Sport and Health. 2011.

2.    SUCHÝ, J. Comparison of the influence of hyperoxia on short-term performance at low and higher altitudes, In III International Conference of Physical Education and Sports Science, Singapore: National Institute of Education, 2010.

3.    SUCHÝ, J., HELLER, J., VODIČKA, J. The effect of inhaling  concentrated oxygen between short-term anaerobic exercise, In International Convention on Sport Science, Education and Medicine in Sport, Kanton: ICSEMIS, 2008; autorský podíl: 66 %.

4.     SUCHÝ, J., HELLER, J. The effect of inhaling 99.5% oxygen on repeated short-term anaerobic exercise, In Ist International Symposium of Altitude Training, Granada: Altitude center, 2008; autorský podíl: 85 %.

5.     SUCHÝ, J., KRÁSOVÁ P. State subvention of sports in the Czech republic before and after the velvet revolution, In Sport, nation, nationalism, Proceedings of the 8th ISHPES Seminar and International confererence on Social Science and Sport, Ljublana: Fakulteta za šport, 2008, ISBN: 978-961-6583-53-4; autorský podíl: 50 %.

6.     SUCHÝ, J., KOVÁŘ, K. The Coaches Education in Czechoslovak and Czech republic before and after year 1989, In 9th ENSSEE Forum, Rio Maior: ENSSEE, 2007; autorský podíl: 50 %.

7.     SUCHY, J., KRACMAR, B. Kinesiology analysis of cross country skiing and roller skiing, In The 8th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports, Vierumäki, 2006; autorský podíl: 50 %.

8.     SUCHÝ, J., KOVÁŘ, K., KRÁSOVÁ, P. The establishment of Lifelong Learning Centre at Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, Prague,  In International Conference on Sport Science in Sport, Ljublana: Fakulteta za šport, 2006, ISBN: 961-91857-0-6; autorský podíl: 33 %.

9.      SUCHÝ, J. Software for training evidence and evaluation in triathlon, In 8th ENSSEE Forum, Limerick: ENSEE, 2005.

10.   SUCHÝ, J., SLABA, R. Charakteristika sledovaných funkčních parametrů sportovců zařazených do Sportovních center mládeže ČSTT, In Sborník z celouniverzitní studentské vědecké konference UK FSV, Praha: UK FSV, 2002, s. 302-307; autorský podíl: 75 %.

11.    SUCHÝ, J., SLABA, R.  Charakteristika sledování funkčních parametrů talentovaných triatlonistů zařazených ve Sportovních centrech mládeže ČSTT, In Sborník ze studentské vědecké konference - UK FTVS, Praha: Matfyzpress, 2002, ISBN: 80-85863-84-7, s. 302-307; autorský podíl: 75 %.

12.    SUCHÝ, J. Možnosti zjišťování velikosti zatížení a řízení tréninku v triatlonu za pomoci měření energetické náročnosti, In Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference UK FTVS nová generace ve vědě na prahu milénia, Praha: UK FTVS, 2001, ISBN: 80-246-0402-7, s. 525-538.

13.   SUCHÝ, J. Možnosti počítačového zpracování při periodizaci a vyhodnocení tréninku ve vytrvalostních sportech, In Sborník ze studentské vědecké konference – UK FTVS, Nová generace v kinantropologii, Praha, 2000.

14.    STOLAŘOVÁ, K., SUCHÝ, J. Indoor cycling versus spinning, TVSM, vol. 7., Praha, 2006, s. 13-20; autorský podíl: 40 %.

15.    KOVÁŘ, K., SUCHÝ, J. The comparison of state sport support framework in the Czech republic before and the velvet revolution, In 12th annual Congress of the ECSS, Jyväskylä: ECSS, 2007; autorský podíl: 40 %.

16.   ŠTOCHL, J., KOVÁŘ, K., SUCHÝ, J. Structure of motor symptomps of Parkinson´s disease, In The 8th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports, Vierumäki: SCMSS, 2006; autorský podíl: 5 %.

Popularizující publikace – edice sborníků

1.       SUCHÝ J. a kol. Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference Scientia Movens 2021, Praha: UK FTVS, 2021, ISBN: 978-80-87647-53-0.

2.       SUCHÝ J. a kol. Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference Scientia Movens 2020, Praha: UK FTVS, 2020, ISBN: 978-80-87647-53-0.

3.       SUCHÝ J. a kol. Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference Scientia Movens 2019, Praha: UK FTVS, 2019, ISBN: 978-80-87647-48-6.

4.       SUCHÝ J. a kol. Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference Scientia Movens 2018, Praha: UK FTVS, 2018, ISBN 978-80-87647-42-4.

5.       SUCHÝ J. a kol. Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference Scientia Movens 2017, Praha: UK FTVS, 2017, ISBN 978-80-87647-35-6.

6.       SUCHÝ J. a kol. Scientia Movens 2016, Praha: UK FTVS, 2016, ISBN 978-80-87647-26-4.

7.       SUCHÝ J. a kol. Scientia Movens 2015, Praha: UK FTVS, 2015, ISBN 978-80-87647-20-2.

8.       SUCHÝ J. a kol. Scientia Movens 2014, Praha: UK FTVS, 2014, ISBN 978-80-87647-14-1.

9.       SUCHÝ J. a kol. Scientia Movens 2012, Praha: UK FTVS, 2012, ISBN 978-80-86317-92-2.

10.    SUCHÝ J. a kol. Sciencia Movens 2011, Praha: UK FTVS, 2011, ISBN 978-80-86317-84-7.

11.    PERIČ, T., SUCHÝ, J. (editoři) Sborník ze IV. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů, UK FTVS, Praha, 2008, ISBN: 978-80-86317-66-3.

12.    PERIČ, T., SUCHÝ, J. (editoři) Sborník ze III. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů, UK FTVS, Praha, 2007, ISBN: 978-80-86317-49-6.

13.    PERIČ, T., SUCHÝ, J. (editoři) Sborník z II. ročníku vědeckého semináře Identifikace pohybových talentů, UK FTVS, Praha, 2005, ISBN: 80-86317-35-8.

14.    PERIČ, T., SUCHÝ, J. (editoři) Sborník z mezinárodní konference Identifikace pohybových talentů, UK FTVS, Praha, 2004, ISBN: 80-86317-30-7.

Skripta

1.       FLEMR, L., DRAGOUNOVÁ, Z., KOTLÍK, K., PEŘINOVÁ, R., SUCHÝ, J., TILINGER, P. Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021, ISBN: 978-80-246-4988-7.

2.       SUCHÝ, J., DOVALIL, J., HELLER, J., BUNC, V., PERNICA, J. Trénink ve vyšší nadmořské výšce, Praha: ČOV a Mladá Fronta, 2014, ISBN: 978-80-204-3469-2.

3.       TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014, ISBN: 978-80-246-2795-3.

4.       SUCHÝ, J. a kol. Skripta pro trenéry triatlonu III. třídy, Praha: UK FTVS, 2012, ISBN 978-80-86317-94-6.

5.       TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., PERIČ, T., SUCHÝ, J.: Pedagogické praxe v tělesné výchově a sportu, Praha: Karolinum, 2009, ISBN: 978-80-246-1707-7.

6.       SUCHÝ, J. a kol.: Skripta pro trenéry triatlonu III. třídy, 2. přepracované vydání, Praha: UK FTVS, 2009, ISBN: 978-80-86370-70-0.

7.       VINDUŠKOVÁ, J. /editor/: Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu (studijní obor Managament tělesné výchovy a sportu, navazující magisterské studium), Praha: UK FTVS, 2009, ISBN: 978-80-86317-68-7.

8.       SUCHÝ, J. a kol.: Skripta pro trenéry triatlonu III. třídy, Praha: UK FTVS, 2008, ISBN: 978-80-86317-60-1.

9.       SUCHÝ, J., VALENTA, P.: Stručná charakteristika diplomových a závěrečných prací zaměřených na triatlon, Praha: Český svaz triatlonu, 2003, ISBN: 80-239-0209-1.

10.    TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., KOVÁŘ, K., LEJČAROVÁ., PERIČ, T., SUCHÝ, J.: Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu, Praha: Karolinum, 2006, ISBN: 80-246-1241-0.

 zvané konference - semináře

XXI. Hradecké pediatrické dny (Hradec Králové, 2021)
téma: Změny hmotnosti 11-letých dětí zjištěné v rámci preventivní lékařské prohlídky v roce 2019 a 2020
Disportare (České Budějovice, 2019)
téma: Negativní zásahy do systému soutěží, aneb WADA a motivace atletů
Sympósium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu (duben 2018, Dříteč)
téma: Využití arteficiální hypoxie ve sportovní přípravě
Medzinárodná konferencia Atletika 2016 (listopad 2016, Bratislava, Slovensko)
téma: Doping a trénink ve vyšší nadmořské výšce: retrospektiva od OH v Barceloně až po OH Rio de Janeiro
Disportare (říjen, 2016, České Budějovice)
téma: Doping a trénink ve vyšší nadmořské výšce
Cardio-Pulmonary Acclimatization and Adaptation to High Altitude: From Physiology to Clinical Practice (září, 2016, Issyk-Kul, Kyrgystán)
téma: Doping in shadow of high altitude training in the past seven olympic cycles
Kondičný tréning v roku 2014
(listopad, 2014, Banská Bystrica, Slovensko)
téma: Kondiční trénink ve vyšší nadmořské výšce
Seminář trenérů cyklistiky (leden, 2014, 2015 a 2016, Terezín)
téma: Trénink ve vyšší nadmořské výšce
Seminář trenérů Českého svazu kanoistů (prosinec, 2012, Praha)
téma:
Vysokohorská příprava: teorie a praxe

Seminář trenérů Armádního sportovního centra
(únor, 2012, Praha)
téma:
Vysokohorská příprava, vytrvalostní trénink a psychologická příprava
Seminář trenérů cyklistiky za podpory ČSC, ČOV a OH solidarity (prosinec, 2011, Terezín)
téma: Trénink ve vyšší nadmořské výšce, příklady zařazení vyšší nadmořské výšky do přípravy na OH v Londýně a Soči
Školení trenérů pozemního hokeje II. třídy (září, 2010,
Praha)
téma: Zatížení, zotavení, dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 
Kinesis, salus, educatio (listopad, 2009, Ústí nad Labem)
téma: Využití vyšší nadmořské výšky v přípravě na OH ve Vancouveru a Londýně

Problematika běžeckého lyžování a vytrvalostního tréninku (listopad, 2009, Praha)
téma: Porovnání zapojení svalových skupin při bruslení na kolečkových a normálních lyžích, Možnosti využití hypoxie a hyperoxie pro řízení sportovního tréninku
Lékařské a fyziologické aspekty ZOH 2010 ve Vancouveru, novinky v antidopingu (červen, 2009,
Praha)
téma:
Vhodnost, možnosti a rizika vysokohorské přípravy jako součásti předsoutěžní přípravy
Školení trenérů triatlonu II. třídy (červen, 2009, Praha)
téma: Řízení sportovního tréninku    
Degree Programm in Sports and Leisure Management (duben 2009, Vierumäki Sports Institute, Finsko)
témata:
Strength training focused on electrostimulation – last year I bought a new electrostimulation equipment from Compex, The effect of highly concentrated oxygen on performance during repeated anaerobic exercises, Maximazing endurance performance kapacity – training and implications, Talent selection, State subvention and principles of sports in Czech republic before and after the velvet revolution
Národní trenérská konference "Možnosti ovlivňování výkonnosti v moderním pětiboji" (prosinec, 2008, Praha)
témata:
Využití vysokohorského tréninku v moderním pětiboji, Proč kenští běžci vyhrávají?
Školení trenérů triatlonu II. a III. třídy (říjen 2008, Praha)
témata:
Sportovní trénink - obecná část, Aplikace poznatků ve funkčním testování
Degree Programm in Sports and Leisure Management (listopad 2007, Vierumäki Sports Institute, Finsko)
témata:
Maximazing endurance performance kapacity – training and implications, Talent selection, State subvention and principles of sports before after the velvet revolution, Stages, periodization and evidence of sport training, Software evaluation of training process in ice hockey
Školení trenérů triatlonu II. a III. třídy (říjen 2007, Praha)
téma:
Sportovní trénink - obecná část

Degree Programm in Sports and Leisure Management
(listopad 2006, Vierumäki Sports Institute, Finland)
témata:  Maximazing endurance performance kapacity – training and implications, Talent selection, Stages, periodization and evidence of sport training, Software evaluation of training process in triathlon
Nové formy komunikácie a informačné technológie (červen 2006, Národné športové centrum, Bratislava)
téma: Evidence a analýza tréninku za využití výpočetní techniky
Nové formy komunikácie a informačné technológie (duben 2006, Národné športové centrum, Bratislava, Slovensko)
téma: Evidence a analýza tréninku za využití výpočetní techniky
Školení trenérů triatlonu III. třídy
(listopad 2005, Praha)
téma:
Sportovní trénink - obecná část
Seminář trenérů Resortního sportovního centra MV ČR (říjen 2005, Praha)
téma:
Vybrané aspekty tréninku v hypoxickém prostředí

Adaptácia a športový trénink (duben 2005, Národné športové centrum, Slovensko)
téma:
Adaptace a problematika tréninku v hypoxickém prostředí
Problematika běžeckého lyžování a vytrvalostního tréninku (říjen 2003, Jizerské hory)
téma:
Možnosti využití energetické náročnosti jako dalšího prvku řízení vytrvalostního tréninku
Školení trenérů triatlonu III. třídy a seminář (říjen 2002, Nymburk)
téma: Sportovní trénink - obecná část, Metodické materiály ČSTT

Seminář trenérů triatlonu (říjen 2001, Brandýs n/Labem)
téma: Příprava talentované mládeže, Sportovní centra mládeže ČSTT

Školení trenérů triatlonu III. třídy (říjen 2001, Brandýs n/Labem)
téma:
Sportovní trénink - obecná část

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 7. května 2022 webmaster