informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


přehled vyučovaných předmětů

Trénink ve vyšší nadmořské výšce (volitelný předmět, nMgr. Z) 

Seminář sportovního tréninku (povinně volitelný předmět, nMgr., Zk) 

Základy sportovního tréninku (povinný předmět, III. bc. MNG,  Zk) 

Seminář hospitační praxe ve sportu (povinný předmět, (III. TVS bc.) 

Seminář hospitační praxe ve škole (povinný předmět, III. TVS bc. TVS, klasifikovaný Z) 

Seminář odborná praxe II. (volitelný předmět, III. bc. Z) 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 7. května 2022 webmaster