informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


nabídka témat diplomových prací 

Zajímá Vás problematika sportovního tréninku ?

Již řadu let se s radostí věnuji studentům doktorského studia UK FTVS oboru Kinantropologie, proto rád povedu Vaší doktorskou práci, například v jednom z následujících tématických okruhů:

 1. Pobyt a trénink ve vyšší nadmořské výšce (LHTH, LHTL atd.)

 2. Alternativy k pobytu a tréninku v přirozené vyšší nadmořské výšce (kyslíkové stany, kyslíkové domy)

 3. Limitní výkonnost - především se zaměřením na vytrvalostní sporty

 4. Aktuální témata sportovního tréninku

 5. Využití krátkodobé hyperoxie ve sportu

 6. Téma dle Vašeho návrhu

Uvitám i Vaše vlastní témata a náměty, protože pro kvalitní disertační práci je vždy nutný entuziasmus a hluboké specializované znalosti a "správné" kontakty.
V rámci případné spolupráce nabízím především vstrícnost, vlídné zacházení, ale samozřejmě také pomoc s publikacemi.

Nabízím například následující témata, která můžete zpracovat v rámci diplomové (rigorózní) práce:

 1. Využití hypoxického tréninku

 2. Problematika tréninku vytrvalostních sportů

 3. Řízení vytrvalostních sportů

 4. Plánování a evidence tréninkového procesu

 5. Využití vyšší nadmořské výšky ve sportovním tréninku

 6. Vybrané (speciální) aspekty tréninku vytrvalostních vícebojů

 7. Aktuální trendy v oblasti technického zajištění sportu

 8. Využití hyperoxie ve sportu

 9. Současné trendy a tendence ve sportovním tréninku

 10. Využití fyzioterapie ve vrcholovém (vytrvalostním) sportu

  Nabídka témat bakalářských prací:

 1. Kazuistika využití vyšší nadmořské výšky ve Vámi vybraném sportovním odvětví
 2. Teoretická rešerše k předpokládanému tématu diplomové práce
 3. Ukázka rámcového tréninkového plánu (na příkladu zvolené specializace)
 4. Kontrola trénovanosti
 5. Trenér a sportovní trénink
 6. Ukázka systému podpory (přípravy) talentované mládeže v konkrétním sportovním odvětví (sportovním svazu  - klubu)
 7. Aplikace informatiky ve  sportovním tréninku

Žádné z nabízených témat Vás nezaujalo?
Navrhněte vlastní  výzkum na kterém můžeme spolupracovat.
V případě zájmu mne kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Aktuálně vedené disertační práce:
Mgr. Anna Čechová: Energetická náročnost různých způsobů klasické techniky běhu na lyžích (na příkladu vrcholových běžců na lyžích)
Petra Hynčicová, M.Sc. Synchronizace lokomoce s respirací biatlonu a bĕhu na lyžích u mládeže
Mgr. Jakub Opočenský: Srovnání tréninkového procesu a výkonnosti v běhu na lyžích v Norsku a ČR
konzultant Mgr. et. ing. Petr Minařík: Poruchy příjmu potravy, možnosti časné diagnostiky, intervence a implementace do trenérské praxe (vedoucí práce: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.)
Mgr.
Jitka Polívková
(studium přerušeno): Využití hyperoxie pro zvýšení limitní výkonnosti na příkladu florbalu (konzultant: PhDr. Radek Vobr, Ph.D.)
Mgr. Tomáš Korbelář (studium přerušeno): Ladění formy ve vytrvalostních sportech s využitím hypoxických komor (konzultantka: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.)


Aktuálně vedené diplomové a bakalářské práce:
bc. David Svoboda:
Analýza autentických doporučení pro budování mentální odolnosti v kontextu zvládání psychologických aspektů způsobených zdravotními problémy během sportovní kariéry nejlepších českých olympioniků
Bc. Hellebrand Jaroslav: anthropometrical and conditional parameters of (elite) rowers in relation to on-water performance (quantitative systematic review)
Jan Bečka: Vliv opatření souvisejících s Covid-19 na trénink a soutěže v ledním hokeji (kategorie junioři)

Úspěšně obhájené disertační práce:
Mgr. Jan Busta: téma: Vliv kondičních schopností na výkonnost ve vodním slalomu kategorie C1 (2019, konzultant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.)
Mgr.
Jan Pernica: Vliv přípravy ve vyšší nadmořské výšce na aktuální psychický stav sportovce (2017, konzultant: PhDr. et PhDr., PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., et   Ph.D., MBA.)
konzultant
Mgr. Adély Boudíkové: Vliv vyšší nadmořské výšky na střelbu v biatlonu (2015, školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.)
konzultant Mgr. Jana Pechy: Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů (2014, školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.)

Úspěšně obhájené diplomové práce:
bc. Potůčková Alžběta: Ověřování plánování tréninkové přípravy v teamgymu v ČR (2022, konzultant: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.)
bc. Čechová Anna
: Porovnání (energetické) náročnosti střídavého a soupažného běhu na lyžích (2020)
bc. Schuetzová Sandra:
Ověření vlivu hyperoxie na výkon v team sprintu modifikovaném pro SkiErg (2020)
bc. Štefl Karel:
Kondiční příprava krasobruslaře mimo led (2020)
bc. Korbelář Tomáš: Specifická cvičení pro mladé lyžaře - běžce (2018)
bc. Krejčová Eva: Změny úrovně trénovanosti/ kondičních parametrů u plavců v průběhu RTC 2012/2013 (2014)
bc. Lobotka Branislav:
Rozvoj pohybových schopností dorastencov v ľadovom hokeji v prípravnom období (2014)
bc. Netík Tomáš: Řízení tréninkového procesu na příkladu kulturistiky (2011)
bc. Bendová Michaela: Vliv inhalace koncentrovaného kyslíku na tepovou frekvenci a saturaci při krátkodobém anaerobním zatížení (2010)
Knapková
Miroslava: Využití vyšší nadmořské výšky v OH cyklu 2004 - 2008 (na příkladu veslování) (2010)
Ungerman
Antonín: Plánování a testování výkonnosti v Thajském boxu (2009)
Pecha
Jan: Prospektivní analýza umístění hráčů a hráček zařazených do Sportovních center mládeže Českého tenisového svazu na žebříčcích ITF, ATP a WTA (2009)

Šílený
Vladimír: Kondiční trénink v pozemním hokeji: vytvoření, realizace a evaluace programu kondiční přípravy na juniorské Mistrovství Evropy (2009)
Líbalová
Kateřina
: Využití kompenzačních cvičení k odstranění nervosvalových dysbalancí vzniklých jednostrannou zátěží ve skoku dalekém (2008)
Beran
Vojtěch: Využití přístroje PowerTap při řízení cyklistického tréninku (2007)
Točíková Marie: Vybrané aspekty tréninku dětí a mládeže v triatlonu - rozvoj síly a vytrvalosti (2007)
Stolařová Karolína: Charakteristika  výkonu v maratónech horských kol s přihlédnutím ke specifice žen (2006)
bc. Dvořák Zdeněk: Výběr talentů mládeže se stolním tenise (2006)
Holíková Jana: Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, zejména mentálním (2006)

Úspěšně obhájené bakalářské práce:
Potůčková Alžběta: Ukázka rámcového tréninkového programu pro teamgym senior UEG (konzultant: PhDr Jan Chrudimský, Ph.D.) (2019)
Čechová
Anna: Srovnání vnitřního zatížení při střídavém a soupažném běhu na kolečkových lyžích (2018)

Zdeňková
Eva:
Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby (2016)
Schuetzová Sandra: Vliv tréninku ve vyšší nadmořské výšce na silový výkon horních končetin (pilotní studie) (2016)
Pirzall
Marek: Výsledky elitních závodníků na horských kolech v žákovském věku (2014)
Procházka Martin: Srovnání materiálních a finančních podmínek potřebných pro výuku tělesné výchovy na základních školách v Praze (2010)
Gajdošík
Jan: Redukce vysokého krevního tlaku prostřednictvím aerobní činnosti (2010)
Parmová Monika: Vliv masových médií a sponzoringu na výkonnost a výsledky atletů (2010)

Další náměty kvalifikačních prací, nabízených kolegy z katedry, můžete nalézt zde.
 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 7. května 2022 webmaster