informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  

                                  
                                  curriculum vitae

                                                   vzdělání  profesní dráha  zahraniční stáže  sport 


Dosavadní profesní dráha
2022 a dále:
členem oborové rady PDS pro studijní program "Vedy o športe" na UK FTVŠ v Bratislavě
2021 a dále:
předseda Metodické komise úseku běžeckého lyžování Svazu lyžařů ČR
2020 a dále:
člen Výkonného výboru České kinantropologické společnosti

2020 a dále: člen České společnosti učitelů tělesné výchovy
2018 a dále člen redakčních rad odborných časopisů: Studia Kinanthropologica a Acta Facultatis Education Physicae Universitatis Comenianae

2016 a dále:
člen redakční rady
odborného časopisu
Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica
2016 až 2017: č
len realizačního týmu juniorského národního týmu ČR v běhu na lyžích
2015 a dále:
člen
Vedecké rady Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava
2015 a dále:
šéfredaktor a člen redakční rady odborného časopisu České Kinantropologie
2015 a dále:
člen redakční rady odborného časopisu
Slovak Journal of Sport Science
2014 až 2015:
člen Oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy pro sekci společenské vědy - pedagogika a psychologie
2013 a dále: člen redakční rady časopisu odborného časopisu Journal of Outdoor Activities

2011 a dále:
docent
na UK FTVS (KPPD - oddělení didaktiky sportu a pedagogických praxí)
2008 až 2011
: tajemník Katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu
2004 až 2010:
odborný asistent na UK FTVS (KPPD - oddělení didaktiky sportu a pedagogických praxí)
2003 až 2004: asistent na UK FTVS (Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky - oddělení didaktiky sportu)
2003 a dále: členem České kinantropologické společnosti
2003 až 2004: spolupráce s Mgr. Janem Řehulou
2003:
předsedou ČSTT, zvolen na valné hromadě, která odvolala Pavla Kořana (nechvalně proslulého bývalého předsedu ČSTV)
2000 až 2003:
koordinátor Sportovních center mládeže ČSTT
2000 až 2003:
předseda Komise metodiky a reprezentace a člen Výkonného výboru Českého  svazu triatlonu (ČSTT)
1998 až 1999
: výuka tělesné výchovy na gymnáziu v rozsahu tří hodin týdně (při studiu)
Od roku 1995:
spolupodílnictví na organizaci řady významných mezinárodních sportovních akcí pořádaných na území České republiky (např.: Mistrovství Evropy v triatlonu, Světové a Evropské poháry v triatlonu a duatlonu, Mistrovství ČR a České poháry v řadě sportovních odvětví)
Opakovaná organizace školení a seminářů pro trenéry triatlonu

Vzdělání 
2020:
jmenován profesorem pro obor sportovní edukologie
2011:
jmenován docentem pro obor Kinantropologie, téma habilitační práce:
Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku
2004:
obhajoba doktorské práce na téma: "
Počítačová evidence, zpracování a analýza tréninkového zatížení pro potřeby řízení sportovního tréninku (na příkladu ledního hokeje a vytrvalostních vícebojů)", vědecký titul Ph.D. 
2002:
složení státní doktorské zkoušky, ukončení interního postgraduálního doktorského programu
2001:
obhájení rigorózní práce „Možnosti zjišťování a  řízení velikosti zatížení vytrvalostních sportů za pomoci měření energetické náročnosti  a složení rigorózní zkoušky vedoucí ke získání doktorátu z filozofie (PhDr.) 
1999 - 2002:
interní postgraduální doktorské studium na UK FTVS, obor Kinantropologie na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddělení didaktiky sportu, školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
1994 - 1999:
pregraduální studium na Univerzitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy a sportu (UK FTVS), obor Tělesná výchova a sport, specializace vytrvalostní víceboje - triatlon
1990 - 1994:
Gymnázium Voděradská (Praha)
1982 - 1990:
 ZŠ Hostýnská (Praha)

Zahraniční stáže
2008 až 2019:
opakované pobyty ve vyšší nadmořské výšce (Livigno, Santa Catarina) za účelem sběru dat pro potřeby výzkumu
2017
v rámci programu mobility učitelů "Erasmus+" přednášky na Fakulte telesnej výchovy a športu UK Bratislava
2014:
v rámci programu mobility učitelů "Erasmus+" přednášky na Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica, Slovensko
2012: v rámci programu mobility učitelů "Socrates/Erasmus" přednášky na Univerzidad de Extramadura, Cáceres (Španělsko)
2011:
v rámci programu mobility učitelů "Socrates/Erasmus" přednášky na Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica, Slovensko
2010: sběr dat a spolupráce v oblasti problematiky využití hyperoxie ve sportu Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica, Slovensko
2010: přednášky na National Institute of Education, Singapure

2006, 2007, 2009:
v rámci programu mobility učitelů "Socrates/Erasmus" přednášky na Vierumäki Sports Institute, Finland (Degree Programm in Sports and Leisure Management)
2000: 
za podpory programu evropské mobility studentů „Erasmus“ několikaměsíční stáž na Institut für Sportwissenschaften der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck (Rakousko)
1999: v rámci výměnného programu semestrální pobyt na Deutsche Sporthoschule Köln (SRN)

Sport
Průběžně aktivní účastník závodů v běhu na lyžích, jak Českého poháru, tak závodů série Euroloppet a Worldloppet (Worldloppet master). V rámci letní přípravy účast na závodech přespolním běhu a běhu do vrchu. Dlouholetým členem lyžařského oddílu VSK ČVUT FEL - běh na lyžích.
Vybraná nejlepší umístění: sezóna 2016/2017: 3. místo M-ČR veteránu v běhu na 30km, sezóna
2013/2014: Marcha Bianca: 3. místo, Vasaloppet Japan: 3. místo; závody série Worldloppet: 3. místo Sapporo 2011; 15. místo Bieg Piastow 2010, 25. místo Kangaroo Hoppet 2012; Jizerská 50: na řadě ročníků do 100. místa, ČR: 13. místo M-ČR 2009, umístění v první desítce řady dálkových běhů na území ČR, vícenásobný přeborník Prahy
juniorském věku členem triatlonové reprezentace ČR. Bronzová medaile na Mistrovství Evropy v duatlonu v dorostenecké kategorii (1992). Medaile z dorosteneckých Mistrovství republiky v triatlonu i duatlonu

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 7. května 2022 webmaster