informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


aktuality

Aktuální informace k Semináři hospitační praxe ve škole (povinný předmět, III. TVS bc. TVS, klasifikovaný Z) 
17
. 5. 9:00 (UK FTVS, sraz před U17) seminář k výsledkům sledování (připravte si prezentaci Vašich výsledků)
Zápočtové termíny: řádný: 16. 5., I. opravný: 23. 5., II. opravný: 31. 5. 2022

Nakladatelství Karolinum vloni vydalo:
monografii: BUSTA, J., BÍLÝ, M., SUCHÝ, J. Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu
skripta: FLEMR, L., DRAGOUNOVÁ, Z., KOTLÍK, K., PEŘINOVÁ, R., SUCHÝ, J., TILINGER, P. Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu
S kolegy jsem v nedávné době vydali následující články v impaktovaných časopisech
:
IJERPH (impakt faktor: 3,39):
Physical Activity and BMI before and after the Situation Caused by COVID-19 in Upper Primary School Pupils in the Czech Republic
Frontiers of Physiology (impakt faktor: 4,57, třetí světově nejcitovanější časopis pro zátěžovou fyziologii): Preparation for Endurance Competitions at Altitude: Physiological, Psychological, Dietary and Coaching Aspects. A Narrative Review

V článku Distanční výuka a incidence Covid-19 (TVSM 2/2021), uvádím, že uzavření škol v souvislosti Covid19 není podloženo výzkumy, aneb „dříve jsme věřili v boha, nyní ve vědecké poznání“, ale bohužel občas nerespektujeme publikované poznatky
V TVSM 6/2020 shrnuji vliv vládních opatření souvisejících s Covid19 na kondici: Inaktivita a vládní opatření v souvislosti s COVID-19
Výzva pro aktivní Česko 2021
Prohlášení Výkonného výboru České kinantropologické společnosti k významu pohybu v každodenním životě člověka
S kolegy jsme ve Studia Kinanthropologica (2/2020) publikovali článek
analyzující "Vývoj silové přípravy českého juniorského národního lyžařského týmu v posledních deseti letech"
 

V rámci postgraduálního doktorského studia rád povedu Vaší doktorskou práci, nejlépe pak v jednom z následujících tématických okruhů:
pobyt a trénink ve vyšší nadmořské výšce, limitní výkonnost - především u vytrvalostních sportů, aktuální témata sportovního tréninku.
Uvítám i Vaše vlastní témata a náměty, protože pro kvalitní disertační práci je vždy nutný entuziasmus a hluboké specializované znalosti a "správné" kontakty. V rámci případné spolupráce nabízím především vstřícnost, vlídné zacházení, ale samozřejmě také pomoc s přípravou publikací.

V současné době s potěšením vedu disertační práce doktorandů:
Mgr. Anny Čechové: Energetická náročnost různých způsobů klasické techniky běhu na lyžích (na příkladu vrcholových běžců na lyžích)
Ms. Petry Hynčicové:
Synchronizace lokomoce s respirací biatlonu a bĕhu na lyžích u mládeže (studium přerušeno)
Mgr. Jitky Polívkové: Využití hyperoxie pro zvýšení limitní výkonnosti na příkladu florbalu (konzultanti: PhDr. Radek Vobr, Ph.D. a ing. Pavel Vodička)
Mgr. Tomáše Korbeláře: Ladění formy ve vytrvalostních sportech s využitím hypoxických komor (konzultantka: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.) - studium přerušeno
konzultant Mgr. et. ing. Petr Minaříka: Poruchy příjmu potravy, možnosti časné diagnostiky, intervence a implementace do trenérské praxe (vedoucí práce: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.)

Gratuluji k úspěšnému ukončení postgraduálního doktorského studia:
Mgr. Janu Bustovi, který obhájil práci na téma: "Vliv kondičních schopností na výkonnost ve vodním slalomu kategorie C1", konzultant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Mgr. Janu Pernicovi, který obhájil disertační práci na téma: "Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii", konzultant: PhDr. et PhDr., PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., et  Ph.D., MBA.
Mgr. Janu Pechovi
, který obhájil disertační práci na
téma: "Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů", školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
Mgr. Adéle Boudíkové,
která obhájila disertační práci na téma: "Vliv vyšší nadmořské výšky na střelbu v biatlonu", školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 7. května 2022 webmaster