informace pro studenty UK FTVS
 
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


aktuality

Po dobu mimořádných opatření nabízím konzultace emailem nebo telefonicky (22017 2282), optimálně prostřednictvím Adobe Connect, který je možné si stáhnout do notebooku nebo na mobil, například zde: https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html#Application. Pak zadejte adresu: https://el.lf1.cuni.cz/trenink/ Pokud máte otázky technického charakteru k instalaci Adobe connect, tak se obraťte podporu e-learningu Univerzity: https://dl.cuni.cz/podpora
Konzultace prostřednictvím Adobe connect nebo telefonicky primárně v konzultačních hodinách (pondělí: 12:00 - 13:00)
, případně v jiném čase, domluveném  emailem.

Předpokládám, že sledujete aktuální informace k prodloužení letního semestru i pozitivním informacím pro ty z Vás, kteří řeší maximální délku studia: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz

Přeji všem především pevného zdraví v této nelehké době! Věřím, že omezování osobní svobody iniciované bývalými příslušníky StB a armády brzy skončí!

Pro domácí studium naleznete například ze řadu knih a časopisů zdarma: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9730&locale=cz.

Počátkem roku 2019 vydalo nakladatelství Karolinum monografii: Jan Pernica, Pavel Harsa, Jiří Suchý: Změny nálad při tréninku v hypoxii (ISBN: 9788024642499).

K otištění v časopise Frontiers of Physiology (impakt faktor: 3,394, třetí světově nejcitovanější časopis pro zátěžovou fyziologii) byl přijat článek: Martin Burtscher, Martin Niedermeier, Johannes Burtscher, Dominik Pesta, Jiri Suchy and Barbara Strasser: Preparation for Endurance Competitions at Altitude: Physiological, Psychological, Dietary and Coaching Aspects. A Narrative Review

V časopise Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 27(4), 2018 jsme publikovali zamyšlení nad současnými chybnými sankcemi za (údajné)  dopingové prohřešky: SUCHÝ, J. PERIČ, T. Nový stát („ANA“) se účastní MS v atletice aneb rozhodnutí WADA a motivace sportovců, vč. reakce Dr. Chlumského (Vedoucí Úseku dopingových kontrol a monitoringu Antidopingového výboru ČR)

V uplynulých letech se nám s kolegy podařilo publikovat články v časopisech indexovaných (mj.) v databázi Scopus:
SUCHÝ, J. WAIC, M., The use of altitude training in sport – from antiquity to present day, Sport Science 10 Suppl. 1, 2017, p. 23-33.
Suchý, J., OPOČENSKÝ, J.
Usefulness of training camps at high altitude for well-trained adolescents, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 1, 2015, 13-20.
SEIDL, J., PUPIŠ, M., SUCHÝ, J. Specific vs. non specific performance tests in triathlon – swimming, Journal of Physical Education and Sport 2, 2015,  291-194.

V rámci postgraduálního doktorského studia rád povedu Vaší doktorskou práci, nejlépe pak v jednom z následujících tématických okruhů:
pobyt a trénink ve vyšší nadmořské výšce, limitní výkonnost - především u vytrvalostních sportů, aktuální témata sportovního tréninku.
Uvítám i Vaše vlastní témata a náměty, protože pro kvalitní disertační práci je vždy nutný entuziasmus a hluboké specializované znalosti a "správné" kontakty. V rámci případné spolupráce nabízím především vstřícnost, vlídné zacházení, ale samozřejmě také pomoc s přípravou publikací.

V současné době s potěšením vedu disertační práce těchto doktorandů:
Ms. Petra Hynčicová:
Synchronizace lokomoce s respirací biatlonu a bĕhu na lyžích u mládeže
Mgr. Jakuba Opočenského (téma: srovnání tréninkového procesu a výkonnosti v běhu na lyžích v Norsku a ČR)
Mgr. Jitky Polívkové (téma: Využití hyperoxie pro zvýšení limitní výkonnosti na příkladu florbalu, konzultanti: PhDr. Radek Vobr, Ph.D. a ing. Pavel Vodička)
Mgr. Tomáše Korbeláře (téma: Ladění formy ve vytrvalostních sportech s využitím hypoxických komor, konzultantka: MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.)

Gratuluji k úspěšnému ukončení postgraduálního doktorského studia:
Mgr. Janu Bustovi, který obhájil práci na téma: "Vliv kondičních schopností na výkonnost ve vodním slalomu kategorie C1", konzultant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Mgr. Janu Pernicovi, který obhájil disertační práci na téma: "Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii", konzultant: PhDr. et PhDr., PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., et   Ph.D., MBA.
Mgr. Janu Pechovi
, který obhájil disertační práci na
téma: "Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů", školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
Mgr. Adéle Boudíkové,
která obhájila disertační práci na téma: "Vliv vyšší nadmořské výšky na střelbu v biatlonu", školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 4. dubna 2020 webmaster